του Σπύρου Μανουσέλη

για το βιβλίο: Paul E. Ceruzzi,  Ιστορία της υπολογιστικής τεχνολογίας

Πρόκειται για ένα αξιόλογο βιβλίο που παρουσιάζει συστηματικά την ιστορία και τις βασικές καινοτομίες της υπολογιστικής τεχνολογίας, από την ανάπτυξη του ENIAC (του πρώτου ηλεκτρονικού ψηφιακού υπολογιστή) έως το χρηματιστηριακό κραχ των εταιρειών «.com».

Ο συγγραφέας οικοδομεί την αφήγησή του επάνω σε πέντε κομβικά ιστορικά σημεία: τον μετασχηματισμό του υπολογιστή στα τέλη της δεκαετίας του 1940 από εξειδικευμένο επιστημονικό όργανο σε εμπορικό προϊόν, την εμφάνιση των πρώτων μικρών υπολογιστικών συστημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 1960, την έναρξη της εποχής του προσωπικού υπολογιστή τη δεκαετία του 1970, την εξάπλωση των δικτύων μετά το 1985 και, τέλος, την εδραίωση του Διαδικτύου κατά την περίοδο 1995-2001. Παρουσιάζοντας εξαντλητικά αυτές τις πέντε σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, ο συγγραφέας δεν παραλείπει ούτε αποφεύγει να εξετάσει τις κοινωνικοοικονομικές τους συνέπειες.

Για παράδειγμα, πραγματεύεται την αντιμονοπωλιακή αγωγή κατά της Microsoft, την άνοδο και την πτώση των εταιρειών «.com», την έλευση του λογισμικού ανοικτού κώδικα, τον καθοριστικό ρόλο της IBM στις οικονομικές, τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις κοινωνικές συνέπειες της δημιουργίας του Διαδικτύου. Μόνο παρακολουθώντας τη συνολική ιστορική εξέλιξη και τις βαθύτατες αλλαγές στον σχεδιασμό των υπολογιστικών μηχανών και των νέων πληροφοριακών δικτύων μπορεί κανείς να κατανοήσει τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί στην ανθρωπότητα η μη αντιστρέψιμη πλέον είσοδος στην ψηφιακή εποχή και στην πρωτόγνωρη εικονική πραγματικότητα.

Κοντολογίς, το βιβλίο του Ceruzzi αποτελεί την πλέον έγκυρη και ταυτόχρονα καθηλωτική ιστορία της σύγχρονης υπολογιστικής ψηφιακής τεχνολογίας.


Εφημερίδα των Συντακτών
, 21 Μαρτίου 2015