του Κ. Ε. Βαγιονάκη

για το βιβλίο: Richard Dawkins, Η περί Θεού αυταπάτη

Στις ημέρες μας η επιστημονική πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη και τα λάθη ή η σύγχυση ελλοχεύουν ανά πάσα στιγμή για όσους φιλοδοξούν να προωθήσουν μέσα από βιβλία ένα δικό τους όραμα για την επιστήμη, για τις μεθόδους που αυτή πρέπει να ακολουθήσει ή για το τι αυτή συνεπάγεται για πολλές άλλες πτυχές του κόσμου μας.

Το βιβλίο του Richard Dawkins The God Delusion (2006) ανήκει στην περίπτωση κατά την οποία το αντικείμενο της αντιπαράθεσης μεταφέρεται σε διαφορετική περιοχή της ανθρώπινης εμπειρίας. Ο Dawkins πηγαίνει εδώ πολύ πέρα από μιαν αντίκρουση των αυθαιρεσιών των οπαδών του λεγόμενου «ευφυούς σχεδίου» που προβάλλεται ως εναλλακτική άποψη στη δαρβινική θεωρία της βιολογικής εξέλιξης. Είναι γεγονός ότι ο Dawkins έχει συνεισφέρει σε προηγούμενα βιβλία του με πολύ πιο πειστικά επιστημονικά επιχειρήματα στο να απαντηθούν οι πλάνες του «ευφυούς σχεδίου». Π.χ., στο βιβλίο του Climbing mount improbable (1996) δείχνει πώς η φυσική επιλογή μπορεί να δώσει ένα όργανο όπως το μάτι χωρίς αυτό να χρειάζεται να έχει προσχεδιαστεί. Στο καινούριο του βιβλίο όμως προχωρεί σε ναι υπέρ το απαιτούμενο ερεθιστική κριτική σε όσους πιστεύουν στην ύπαρξη Θεού. Επειδή τέτοια ζητήματα θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο πίστης και διαφωνίας και ο καθένας θα συνεχίσει ίσως να έχει ισχυρές απόψεις, δυσκολεύεται κανείς να καταλάβει την άσκοπη επιθετικότητα όχι τόσο απέναντι στον φανατισμό της θρησκείας ως ιστορικοκοινωνικού φαινομένου όσο απέναντι στο τι εννοεί ο καθένας με τον όρο Θεός. Πολλοί που διαφωνούν μαζί του σε κάποια σημεία αλλά συμφωνούν σε κάποια άλλα αντιλαμβάνονται στο ύφος της επιχειρηματολογίας του μια μάλλον περιττή πρόκληση απέναντι σε κάθε διαφωνούντα επάνω στο θρησκευτικό συναίσθημα.

Διόλου παράξενο που κάποιοι άλλοι, ίσως από αντίδραση, έφτασαν στο άλλο άκρο. Έτσι στο βιβλίο του Frank Tiple, The Physics of Christianity (2007) η επιστήμη τεντώνεται σε τέτοιο σημείο προκειμένου να δικαιολογήσει το θρησκευτικό φαινόμενο, που σίγουρα αναγκάζει ακόμη και τον ψύχραιμο αναγνώστη να φτάσει στα όριά του με όσα παντελώς αυθαίρετα και αστήρικτα διατυπώνονται. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται φυσικές διεργασίες που μαθαίνουμε στα εγχειρίδια προκειμένου να υποστηριχθεί ότι η Ανάσταση του Χριστού συνέβη όταν τα άτομα στο σώμα του διασπάστηκαν σε νετρίνα και αντινετρίνα, τα οποία στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν εκ νέου σε άτομα για να το ξαναφτιάξουν; Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε!»


Το Βήμα, 15 Ιουλίου 2007