Αναστάσιος Βάρβογλης

Ο Αναστάσιος Βάρβογλης είναι ομότιμος καθηγητής Οργανικής Χημείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πλέον, αντικείμενό του αποτελεί η συγγραφή ιστορικών και εκπαιδευτικών βιβλίων Χημείας, ενώ παράλληλα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο χώρο της εκλαΐκευσής της, έχοντας ήδη επτά βιβλία αυτού του είδους στο ενεργητικό του. Επίσης, υπήρξε τακτικός συνεργάτης της ελληνικής έκδοσης του περιοδικού Scientific American.