η-ελληνική-μικρασία
Από την Αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα
ιστορίες-για-μέγιστα-και-ελάχιστα
Από τους αρχαίους γεωμέτρες στη θεωρία βέλτιστου ελέγχου
η-επιθυμία-του-γονιδίου
Η τεχνολογία του εμβρύου: επιστημονικές προοπτικές και ηθικά διλήμματα του νέου ευγονισμού
η-αρκτος,-η-πρέσπα,-η-παρασκευή
Καταδύσεις στην επιστημονική σκέψη, οικολογικές αναζητήσεις και ιζήματα του παρελθόντος χρόνου
χώρος,-χρόνος,-πράγματα
Έννοιες και μέθοδοι της Φυσικής
η-ιστορία-της-βιολογίας-σε-κόμικς-τόμος-α
Από την αρχή της ζωής έως τον 19ο αιώνα
σμύρνη-τόμος-β
Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση
ατομικές-διαφορές,-μεγάλες-αποκλίσεις
Αποκωδικοποιώντας τα μυστικά του εγκεφάλου