του Σπύρου Μανουσέλη

για το βιβλίο: Marvin Minsky, Η κοινωνία της νόησης

Τον νου ως πολυεπίπεδη κοινωνική οργάνωση περιγράφει σε αυτό το βιβλίο ο Marvin Minsky, ένας από τους αναμφισβήτητους πατέρες και μεγάλους ανανεωτές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ως αυτόνομος ερευνητικός κλάδος η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να υπάρχει από το 1956. Την επόμενη δεκαετία (1956-1966), στο περιθώριο των «παραδοσιακών» θετικών επιστημών, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συγκροτήσει το επιστημονικό της πρόγραμμα με στόχο την κατασκευή ενός υπολογιστή ικανού να λειτουργεί ως «καθολικός λύτης προβλημάτων».

Πολύ σύντομα, όμως, πρώτος ο Minsky θα συνειδητοποιήσει τις ανυπέρβλητες δυσκολίες και τα αδιέξοδα αυτής της αφηρημένης αλγοριθμικής προσέγγισης. Έτσι, με τις πρωτοποριακές έρευνές του θα ανοίξει τον δρόμο για τη δεύτερη περίοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (1966-1975). Θα προτείνει μια πιο ρεαλιστική και λιγότερο αφηρημένη προσέγγιση, που σύντομα θα οδηγήσει στις πρώτες εντυπωσιακές τεχνολογικές καινοτομίες στα υπολογιστικά συστήματα.

Ωστόσο, παρά τις προόδους, οι υπολογιστές παρέμεναν ενοχλητικά ηλίθιοι: ικανοί να κάνουν με απίστευτη ταχύτητα μαθηματικούς υπολογισμούς ή να παίζουν σκάκι σε επίπεδο μετρ, αλλά εντελώς ανίκανοι να αποκτήσουν στοιχειώδεις ανθρώπινες ικανότητες, όπως το να μιλάνε ή να επιδεικνύουν κοινό νου.

Στην προσπάθειά τους να προικίσουν τους υπολογιστές με «κοινό νου», ο Minsky και η σχολή του θα εισαγάγουν τα αναπαραστατικά μοντέλα των Πλαισίων (Frames) και των Γραμμών Γνώσης (Κnowledge Lines ή Κ-Lines). Μια ρηξικέλευθη, τότε, προσέγγιση που θα οδηγήσει στην τρίτη περίοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (1976-2000) και στην τεχνολογία των σημερινών έμπειρων συστημάτων. Η θεμελιώδης ιδέα ήταν ότι η νοημοσύνη δεν παράγεται από κάποια μεμονωμένα ή εξειδικευμένα «κέντρα», αλλά από την αυτοοργάνωση και τη συνεργασία ενός μεγάλου αριθμού επιμέρους μονάδων που, από μόνες τους, είναι εντελώς ανόητες!

Αυτή τη νέα θεωρία για την ανάδυση του νου από μια κοινωνία εντελώς «ανόητων» υποσυστημάτων παρουσιάζει ο Minsky στο παρόν βιβλίο: ένα πολύπλοκο μωσαϊκό από τριάντα κεφάλαια, καθένα από τα οποία περιγράφει κάποιες θεμελιώδεις λειτουργίες του ανθρώπινου νου και το πώς αυτές θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσομοιωθούν στην αρχιτεκτονική των νέων υπολογιστικών μηχανών.


Εφημερίδα των Συντακτών, 21 Μαρτίου 2015