του Κωνσταντίνου Τρικουνάκη

για το βιβλίο: Nicholas Christakis & James Fowler, Συνδεδεμένοι


Οι Nicholas Christakis και James Fowler, εφοδιασμένοι με τα συμπεράσματα των επιστημών τους δοκιμάζουν να αναρριχηθούν σε μια άγνωστη κορυφή. Αυτή των Κοινωνικών Δικτύων! Με απλότητα και χωρίς όρους που θα απευθύνονταν σε ανάλογα καταρτισμένο κοινό, χωρίς λογοτεχνικά τεχνάσματα, αρκούνται μόνο στην παράθεση δεδομένων και των συμπερασμάτων που προκύπτουν με τρόπο απλό, κατανοητό και αδιαμφισβήτητο. Οι συγγραφείς πετυχαίνουν να κάνουν το δυσδιάκριτο ανηφορικό μονοπάτι, μια απολαυστική αποκαλυπτική διαδρομή για όσους τους ακολουθούν.

Η κεντρική ιδέα πως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, αποδεικνύεται περίτρανα σε βαθμό που κανείς μας δεν φαντάζονταν. Όσο κι αν πιστεύαμε (ως τώρα) πως στις περισσότερες φορές αποφασίζουμε με την ελεύθερη δική μας βούληση, θα διαπιστώσουμε ως οι επιρροές από το ανθρώπινο περιβάλλον μας είναι αυτές που κυρίως μας οδηγούν. Είναι άμεσα ή έμμεσα βασικοί παράγοντες για να είμαστε υγιείς, ευτυχισμένοι και πλούσιοι ή και τα αντίστροφα.

Τα βασικό θεώρημα, πως δηλαδή δεχόμαστε και μεταδίδουμε επιρροές σε πρόσωπα μέχρι τρίτου βαθμού σχέση,—τον φίλο του φίλου του φίλου— μπορεί να απεικονιστεί σαν ένα συνδυασμένο δίκτυο που είναι αποκαλυπτικό για την θέση και τον βαθμό των επιδράσεων του ατόμου στο κοινωνικό του δίκτυο. Εύλογα, όσο πιο κεντρική θέση κατέχει κάποιος, τόσο περισσότερες και ισχυρότερες επιρροές δέχεται ή δημιουργεί ο ίδιος στους άλλους. Κανείς λοιπόν δεν είναι απομονωμένη μονάδα αλλά μέρος συνόλων, αρκετών αφού ένα σύνολο μπορεί να ορίζεται το οικογενειακό περιβάλλον, άλλο το εργασιακό, άλλο το φιλικό και ούτω καθεξής.

Γίνεται τόσο ξεκάθαρο πως ο καθένας που βρίσκεται στο δίκτυο μας, πάρει να μας ωθήσει να κόψουμε το κάπνισμα, να τρώμε πιο υγιεινά ή το αντίθετο, να περιορίσουμε το ποτό ή να το αυξήσουμε. Ο κατάλογος των αλλαγών που μπορούν να μας συμβούν ή να βοηθήσουμε να συμβούν στους άλλους δεν έχει τέλος. Μπορεί να είναι η οικολογική μας τοποθέτηση ή το πόσο χαμογελάμε, τι ψηφίζουμε ή πόσο και πώς καταναλώνουμε.

Τελικά λειτουργούμε ακριβώς σαν ένα ανθρώπινο κοπάδι, όπως ένα σμήνος πουλιών που κινείται λες και όλα τα μέλη είναι συντονισμένα και προσυμφωνημένα, πολλές φορές σε κινήσεις που δεν έχουν νόημα και δεν ξέρεις ποιος και γιατί τις προκάλεσε. Αυτά εκδηλώνονται σαν επιταγές της μόδας, πολιτικά ρεύματα, κοινωνικά πρότυπα κι αλλιώς.

Ο κινητήρας όμως είναι η αλληλεπίδραση των μελών των δικτύων.

Όσοι λοιπόν γνωρίζουν τη δυναμική στις σχέσεις μας με τους άλλους, τα δίκτυα που συμμετέχουμε με οποιοδήποτε τρόπο και σ’ οποιοδήποτε βαθμό, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα οφέλη και τα δικά τους μα και των υπολοίπων μελών.

Το ερώτημα που δεν τίθεται στο βιβλίο αλλά γεννιέται στον αναγνώστη είναι: Μπορεί όσοι κατέχουν τους μηχανισμούς αυτών των διεργασιών, να τους χρησιμοποιήσουν και για να εκμεταλλευτούν τους υπόλοιπους;


Literature.gr, 4 Σεπτεμβρίου 2016