Christopher Hitchens

Ο Christopher Hitchens υπήρξε δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, δημόσιος συζητητής, αμφισβητίας, πολιτικός ιστορικός, συγγραφέας και στοχαστής.