Γιάννης Γρυντάκης

Ο Γιάννης Γρυντάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1940. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Ιστορικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, επί 12 χρόνια, ως επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα της ιστορίας. Δίδαξε για πολλά χρόνια σε μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σεμινάρια επιμόρφωσης καθηγητών.