Δημήτρης Κακάμπουρας

Ο Δημήτρης Κακάμπουρας, διδάκτορας της νεοελληνικής ιστορίας, διατέλεσε καθηγητής, γυμνασιάρχης και λυκειάρχης στη Μέση Εκπαίδευση. Ακολούθως, διορίστηκε καθηγητής στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιώς, στην οποία δίδαξε νεοελληνική ιστορία επί σειρά ετών. Ιστορία έχει διδάξει επίσης στις Σχολές Αστυνομίας Πόλεων και στους μορφωτικούς κύκλους της Χ.Ε.Ν. Τέλος, έχει κάνει εκπομπές με ιστορικά θέματα στην ΕΡΤ.