Charles de Scherzer

Ο Charles de Scherzer ήταν αυστριακός περιηγητής και στατιστικός. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 1821, σπούδασε ξένες γλώσσες και αρχικά είχε σκοπό να ασχοληθεί με το εμπόριο βιβλίων, αλλά η επιθυμία του αυτή δεν εκπληρώθηκε. Το 1848 συμμετέσχε στο πολιτικό κίνημα που ξέσπασε στη Γερμανία. Από το 1852 έως το 1855 θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για επιστημονικούς λόγους. Το 1857 θα πάρει μέρος σε επιστημονική αποστολή που οργάνωσε ο αρχιδούκας Φερδινάνδος-Μαξιμιλιανός στη Νότια Αμερική, τις Ινδίες, την Κίνα και την Αυστραλία. Το 1859 θα διοριστεί σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Εμπορίου και ειδικός συνεργάτης στατιστικών υπηρεσιών. Το 1869 θα ταξιδέψει στην Απω Ανατολή. Στη συνέχεια έγινε πρόξενος στη Σμύρνη (1872) και στο Λονδίνο (1875), επιτετραμμένος στη Σαξονία (1878) και γενικός πρόξενος στη Γένουα (1884). Ο Scherzer άφησε πλουσιότατο και πολύ ενδιαφέρον συγγραφικό έργο.