Gills Cohen-Tannoudji

Ο Gills Cohen-Tannoudji είναι φυσικός στο Τμήμα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων της Γαλλικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (CEA) στο Σακλέ. Είναι ένας από τους συγγραφείς δύο βιβλίων εκλαϊκευμένης επιστήμης που έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία: του Matière-Espace-Temps, σε συνεργασία με τον Michel Spiro, και του L’ orizon des particules, από κοινού με τον Jean Pierre Baton.